Termes i condicions

Les presents Condicions Generals d'Ús, Política de Privacitat i Venda (d'ara endavant, les "Condicions Generals") regulen l'ús del lloc web www.revalshoping.es(d'ara endavant, el Lloc web) que reva sport , S.L. (d'ara endavant "revalshoping.es"), posa a la disposició de les persones que accedeixin al seu Lloc web amb la finalitat de proporcionals informació sobre productes i serveis, propis i/o de tercers col·laboradors, i facilitar-los l'accés a aquests, així com la contractació de serveis i béns per mitjà de la mateixa (tot això denominat conjuntament els "Serveis").revalshoping, és domicili social en P.I. Roques Roges - C. Tramuntana, nau 16 - 43460 Alcover (Tarragona) , és una societat de responsabilitat limitada espanyola titular del present Lloc web la utilització del qual es regula mitjançant aquest document, amb CIF número B-85844033 i inscrita en el Registre Mercantil de Tarragpnaal Tom 27.335, Fulla M-492.541, Foli 89, Secció 8, inscripció primera. Per a contactar amb revalshoping.es pot utilitzar l'adreça de correu postal a dalt indicada, així com l'adreça de correu electrònica contacte@ reval@reval.esPer la pròpia naturalesa del Lloc web, així com del seu contingut i finalitat, la pràctica totalitat de la navegació que es pot dur a terme pel mateix ha de fer-se gaudint de la condició de Client, la qual s'adquireix segons els procediments recollits en aquesta. Per tant, la citada condició de Client suposa l'adhesió a les Condicions Generals en la versió publicada en el moment en què s'accedeixi al Lloc web. revalshoping es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del Lloc web, així com les presents Condicions Generals. Per això, revalshoping recomana al Client llegir el mateix atentament cada vegada que accedeixi al Lloc web.En qualsevol cas, existeixen pàgines del Lloc web accessibles al públic en general, respecte a les quals també desitja complir amb les seves obligacions legals, així com regular l'ús d'aquestes. En aquest sentit, els usuaris que accedeixin a aquestes parts revalshoping.es del Lloc web accepten quedar sotmesos, pel fet d'accedir a les citades pàgines, pels termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser aplicable.Comandes

1. Les comandes es realitzen emplenant el formulari de comanda que està en el nostre lloc web de manera correcta.

2. Les comandes únicament poden ser realitzats per persones registrades i que tinguin un compte a la nostra Botiga, o aquelles que proporcionin tota la informació necessària per a dur a terme la transacció.

3. Cada comanda realitzada pel Client es confirma - enviarem un e-mail informant el client que hem rebut la comanda.

4. La botiga es reserva el dret de verificar la comanda. Si no hi ha contacte amb el comprador o la comanda no es pot confirmar, la botiga es reserva el dret de suspendre la realització de la comanda.

Enviaments.

5. La botiga executa les comandes dins de les primeres 48 hores després de realitzar la comanda o realitzar el pagament. Si hi ha algun problema per a executar la comanda, els clients seran informats immediatament d'això. Per execució de la comanda ens referim a enviar la mercaderia al client.

6. Els lliuraments dins de l'O.E. són realitzades per una empresa de missatgeria, fora de l'O.E. per un servei de missatgeria i correus.

7. La botiga no es responsabilitza per danys o pèrdues dels béns generats per l'empresa de missatgeria. En el cas que el servei de missatgeria sigui seleccionat pel comprador, la botiga no té cap responsabilitat.

8. La botiga no es responsabilitza dels enviaments que no hagin estat lliurats pel servei de missatgeria per responsabilitat dels clients (sense contacte, ningú a casa, adreça de lliurament incorrecte) o fallada del servei de missatgeria. A més, la botiga no es responsabilitza per la detenció de paquets pel control de les autoritats (per exemple, duanes). El servei de missatgeria realitza diversos intents per a lliurar l'enviament. Si no es lliura per qualsevol de les raons anteriors, l'enviament es considera lliurat. El cost de l'enviament per a perduts a l'estranger varia i s'informa en realitzar la comanda.

Devolucions i reclamacions

9. El venedor estudia les sol·licituds i queixes i proporciona informació sobre el producte oralment, per escrit, per correu electrònic o per via de formularis electrònics.

10. En el procés de la presentació de queixes o consultes el client ha d'usar el seu número de comanda o proporcionar la informació necessària per a la seva identificació.

11. La botiga respondrà a la reclamació dins de 14 dies hàbils des del moment de la recepció de tota la informació necessària (punt 10). Les respostes poden ser proporcionades en la mateixa forma en la qual es va realitzar la sol·licitud o reclamació.

12. El reemborsament només és possible si tots els requisits establerts en els presents Termes i Condicions s'han complert.

13. El client està obligat a reexpedir l'envàs amb el producte, el document que confirmi el fet d'haver-lo comprat (rebut o factura) i el formulari de devolució emplenat en 90 dies des del moment de realitzar la compra.

14. S'accepten reclamacions i devolucions pel número de telèfon +34 977760027y per escrit a la següent adreça: REVAL SPORT . Carrer Tramuntana 43460 Alcover (Tarragona)

15 La devolucion siempres sàrria el mateix material que l'es ha retornat

ACCÉS I SEGURETATL'accés als Serveis requereix el registre previ dels usuaris, una vegada acceptin les Condicions Generals, passant a ser considerats com a Clients .L'identificador del Client estarà compost per la seva adreça de correu electrònic i una contrasenya. Per a l'accés al compte propi del Client, serà necessari la inclusió d'aquest identificador, així com d'una contrasenya que haurà de contenir com a mínim 4 caràcters.L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En tal sentit, el Client es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.En el cas que el Client conegui o sospiti de l'ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de modificar la mateixa de manera immediata, en la manera en què es recull en el Lloc web.